Om barnehagen

ByggFridalen Barnehage er en 6 avdelings barnehage som ligger i Årstad bydel og er lokalisert i enden av Fridalen skole, samt et eget bygg på lekeplassen. Barnehagen åpnet 30.04.07. Vi har fra 01.08.18 omorganisert driften i tråd med ny pedagognorm og bemanningsnorm. Vi har nå tre småbarnsavdelinger med barn i alderen 1-3 år og tre avdelinger for barn i alderen 3-5 år. Gruppene varierer noe i størrelse og bemanning, men vi er organisert som tradisjonell avdelingsbarnehage.

Vi er en flerkulturell barnehage, og har fokus på dette bl.a. gjennom en internasjonal måned som avsluttes med åpen dag for foreldre på FN-dagen. Mangfoldsperspektivet vil være sentralt for å videreutvikle barnehagens rolle som en inkluderende og forebyggende arena.

Kommunikasjon, språk og tekst er vårt hovedsatsingsområde. Vi har fokus på språklig bevissthet og heving av språklig kompetanse blant barn og voksne. Vi fokuserer på språklig bevissthet i hverdagssituasjoner og jobber i mindre grupper med bevisst språktrening som utgangspunkt. 

Samspillsmetoden Dialog er fokusområde i personalarbeidet. Alle ansatte kurses i dette.

Du kan lese mer om oss i årsplanen.