Satsingsområder

Her kan du lese om hva som er satsingsområder i Fridalen barnehage

  • Kommunikasjon, språk og tekst er vårt hovedsatsingsområde
  • Mangfoldperspektivet er sentralt i vår barnehage. Vi har bla en internasjonal måned hvert år i forbindelse med FN-dagen. 
  • Samspillsmetoden Dialog brukes av de voksne i barnehagen.