Månedsplan

Pedagogisk leder sender ut månedsplan for sin avdeling på mail i starten av hver måned.

Månedsplanene oppsummerer måneden som har gått.

Den sier videre noe om hvilke planer avdelingen har for den kommende måneden.